• ქართული
  • English
3M

გადაცვლა-დაბრუნება

პროდუქციის გადაცვლა-დაბრუნების პირობები:

 

M2M მომხმარებლებს სთავაზობს  შეძენილი პროდუქციის გაცვლის ან/და დაბრუნების სერვისს.

 

პროდუქციის დაბრუნება ან გადაცვლა შესაძლებელია შემდეგ შემთხვევებში:

  • თუ შეძენილი პროდუქციის ზომა არ შეესაბამება მოთხოვნას
  • პროდუქციას აქვს ქარხნული წუნი
  • შეკვეთილი პროდუქცია არ შეესაბამება მიღებულს

 

ასეთის არსებობის შემთხვევაში, მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა პროდუქციის გადაცვლაზე ან დაბრუნებაზე დააფიქსიროს მოთხოვნა გაყიდვების მენეჯერთან, არაუგვიანეს პროდუქციის შეძენიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში პროდუქციის დაბრუნება ან გადაცვლა არ მოხდება. 

 

პროდუქციის გაცვლა ხდება მხოლოდ ზომაში და არა სხვა მოდელში.

 

პროდუქციის დაბრუნების შემთხვევაში კომპანია სრულად აანაზღაურებს გადახდილ თანხას საბანკო ანგარიშსწორებით, 3 სამუშაო დღის განმვალობაში. 

 

ფიზიკურ პირზე პროდუქციის დაბრუნებისას თანხის დაბრუნების წესი შემდეგნაირად განისაზღვრება: 

 

პროდუქციის შემძენმა პირმა უნდა წარადგინონს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და ბანკიდან გამოთხოვილი ბეჭდით დამოწმებული საბანკო რეკვიზიტი. ამის შემდეგ, 3 სამუშაო დღის განმავლობაში მოხდება თანხის უკან დაბრუნება. 

 

პროდუქციის გადაცვლა და უკან დაბრუნება არ ხდება იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქციას აქვს:

  • მექანიკური დაზიანება 
  • არის დასვრილი
  • არის გამოყენებული, ჩაცმული
  • დაზიანებულია შეფუთვა
  • მოხსნილი აქვს იარლიყი
  • დაკარგული აქვს პირვანდელი სახე

 

 

 

© 2024 M2M - ყველა უფლება დაცულია